MAP JABLUNKOV

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

zdroj: http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona,…

Den učitelů

Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé, dovolte nám, abychom Vám k dnešnímu svátku popřáli dobré zdraví, hodně elánu, veselou mysl a pořádnou dávku trpělivosti.Touto cestou bychom Vám také chtěli poděkovat za vynikající práci, kterou odvádíte v tomto nelehkém období. 💐 Realizační tým projektu MAP ORP Jablunkov

Koronavirus – opatření MAP

Vážení, reagujeme na základě nejnovějšího prohlášení Ministerstva zdravotnictví týkající se epidemie koronaviru. Od dnešní 18 hodiny začne platit zákaz pořádání kulturních, sportovních i společenských akcí s počtem nad 100 osob a současně se od středy zavírají základní, střední a vyšší odborné školy.Město Jablunkov, jakožto nositel projektu MAP spolu s realizačním týmem MAP do odvolání ruší…

Odnesli si lodičku

Ve středu 22. ledna jsme se s předškoláky vydali do DDM Jablunkov. Na programu byl projekt Malý řemeslník – výroba hračky. Děti nevěděly, co je čeká. Při práci se dřevem a opravdovým nářadím se jim ale nadšením rozzářily oči. K dokonalosti celého dopoledne přispělo, že si výsledek práce – vyrobenou loďku mohli s sebou odnést….

Soutěž „Finance hrou“

V sále jablunkovské radnice 27.11.2020 proběhl 1. ročník soutěže ve finanční gramotnosti „Finance hrou“, kterou připravila pro žáky 4., 5., 6. a 7. tříd pracovní skupina pro Matematickou gramotnost. Soutěže se zúčastnilo celkem 54 žáků ze škol v ORP Jablunkov, kteří byli rozdělení na 4 členná družstva do dvou kategorií (A – 4. a 5….

Malování na PC

V rámci projektu MAP II dne 13. listopadu proběhla v PC učebně Základní školy Jablunkov soutěž „Malování na PC“. Konkrétní téma bylo navrženo členy PS Polytechnika a digitalizace ve spolupráci s Oblastním metodikem pro polytechnické vzdělávání a Metodikem ICT. Tématem soutěže bylo „Jak si představuješ školu, třídu, výuku za 100 let!“. Souběžně probíhal i doprovodný…

POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY „MALÝ ŘEMESLNÍK“

Ve dnech 1. a 6. listopadu 2019 proběhla v DDM Jablunkov prezentace a praktická ukázka předškolního polytechnického vzdělávání pro MŠ v ORP Jablunkov, které se zúčastnili ředitelé a hlavní učitelé MŠ ORP Jablunkov. Do aktivity „MALÝ ŘEMESLNÍK“ MAP II se zapojilo 16 MŠ, které si svým podpisem memoranda s DDM Jablunkov zajistili výuku a rozvoj…

Ohlédnutí za prvním rokem projektu MAP II Jablunkov

Pracovní skupina Podnikavost a kariérové poradenství Máme za sebou rok práce na projektu. Většina úkolů, které jsme si naplánovali, se podařila uskutečnit. V dubnu byli žáci 9. ročníku Základní školy H. Sienkiewicze s pjv. na exkurzích v podnicích Hyundai a Marlenka. Žáci měli možnost nahlédnout do podniků, viděli výrobu a montáž, seznámili se s profesemi, které tyto podniky požadují….

Malý řemeslník

Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé, Dům dětí a mládeže Jablunkov ve spolupráci s realizačním týmem projektu Místní akční plán pro ORP Jablunkov II a Město JablunkovVás srdečně zvou na prezentaci ukázkové hodiny polytechniky „MALÝ ŘEMESLNÍK“. Hodinou Vás provedou lektoři Mgr. Václav Pospíšil a Vladislav Hrankay. Prezentace je určena pro ředitelky/ředitele popř. vedoucí učitelky MŠ. Prezentace…

DOKÁŽEME I TO, CO OD NÁS NIKDO NEČEKÁ

Tak zní heslo Třídenního prožitkového kurzu žákovských parlamentů, který proběhne ve dnech 23. – 25. 10. 2019 v Horském Hotelu Kozubová v Milíkově. Čeká nás společné setkání tří žákovských parlamentů Základní školy Jablunkov, Základní školy H. Sienkiewicze s pjv. Jablunkov a Základní školy Písek. Na prožitkovém kurzu se žáci těchto tří žákovských parlamentů učí jak…